Tjänster

Vår grundtanke är att proaktivt hjälpa företag bearbeta befintliga och nya kunder för att på så sätt öka deras marknadsnärvaro
Vi effektiviserar och utvecklar er säljorganisation genom en väl beprövad metodik, baserad på många års erfarenhet av att skapa kvalitativa kundmöten.

Nykundsbearbetning

För att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för våra kunders framtida affärer krävs att våra konsulter grundligt sätter sig in kundens verksamhet och erbjudanden. Detta möjliggör ett trovärdigt och förtroendeingivande intryck när våra konsulter kontaktar era framtida kunder.

Vi hjälper både till med kortare, riktade insatser och löpande projekt beroende på kundens behov och önskemål. Vill du ha hjälp att utveckla din marknadsbearbetning och prospektering är du välkommen att höra av dig till oss.

Konkret hjälper vi till att; 

- Utforma och utvärdera marknadserbjudanden 
- Generera och kvalitetssäkra målgrupper 
- Identifiera beslutsfattare och beslutspåverkare 
- Kvalificera kunder baserat på affärspotential 
- Managera delar av eller hela leadsprocessen (från generering av suspects, prospects och leads till fördelning och uppföljning).

Marknad

Söker du information om en existerande eller en presumtiv marknad? Vi hjälper våra
kunder att samla in och analysera marknadsinformation.Det kan gälla information om olika
målgrupper, behov och efterfrågan, konkurrentanalyser samt geografiska analyser.

Sem/Webbinarium

Ska ni genomföra ett seminarium/webbinarium eller någon typ av event och vill bjuda in utvalda beslutsfattare personligen? 

Vi hjälper till att skapa effektiva budskap riktade till en specifik målgrupp och ser också till att följa upp genomförda seminarier och event för att ta utvärdera själva eventet och för att ta till vara på de affärsmöjligheter som genererats

Kundmötesbokning

Ett gediget förarbete, en väl bebrövad process, kvalitet framför kvantitet, är grunden till den framgånsrika modell vi erbjuder våra kunder. Vi hjälper dig bryta ny mark, genom kvalificerade affärsmöten.

Kartläggning

Söker du specifik information om en tänkt målgrupp, en konkret frågeställning eller kanske när nästa upphandling skall genomföras? 

Vi hjälper våra kunder att alltid ha tillgång till aktuell och detaljerad marknadsinformation